Servis

Hlášení havárií a závad v pracovní době.
 

Servisní oddělení Telefon Mobil E-mail
Ing. Barbora Schrimpel
vedoucí servisu
548 428 434 724 540 894

schrimpel@merci.cz

servis@merci.cz

Miroslav Zavřel
servisní středisko Brno
548 428 452 602 503 783

zavrel@merci.cz

David Piastek
servisní středisko Brno
548 428 452 601 375 036

piastek@merci.cz

Ing. Ondřej Klecán
servisní středisko Praha
224 933 010 603 322 937 klecan@merci.cz

 


Hlášení havárií a závad v době mimo standardní pracovní dobu.
 

Servisní oddělení Telefon Mobil E-mail
Mgr. Radim Appel
nonstop linka pro případ havárie
  724 773 333 appel@merci.czProvádíme následující typy záručních i nezáručních servisních úkonů:

 

- Havarijní servis

- Preventivní servisní kontroly

- Pravidelné servisní úkony na základě servisní smlouvy

- Kalibrace a validace zařízení, revize

- Vystavení IQ/OQ

- Dokumentace a posouzení stavu zařízení

- Revitalizace zařízení

 

 Zajišťujeme servis následujících produktů:

 

 

Servis vlastních výrobků:

- Digestoře a médiové stěny

- Laboratorní a kancelářský nábytek

- Laminární boxy

 

Servis distribuovaných produktů:

- Přístroje pro ohřev a chlazení

- Přístroje pro mechanické operace

- Přístroje pro přípravu čisté vody, mytí a čištění

- Přístroje pro měření veličin

- Dávkovací a filtrační zařízení

 

Naše servisní oddělení dále nabízí tyto služby:

 

- Poradenství při nákupu přístrojů z hlediska jejich vhodnosti pro danou aplikaci

- Instalace přístrojů a zaškolení obsluhy

- Záruční opravy a servisní práce na základě reklamace nebo písemné objednávky

- Provedení elektrické revize ve smyslu ČSN 331610 včetně vystavení revizní
  zprávy (provozovatel je povinen tuto revizi zajistit každé dva roky)

- Servisní péči o přístroje na základě celoroční objednávky, nebo servisní smlouvy

- Dlouhodobé servisní smlouvy na základě individuálních požadavků za zvýhodněných podmínek

 

 

Kvalita služeb je zabezpečena certifikovaným systémem jakosti podle ČSN EN ISO 9001.

Zárukou kvality našeho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelně proškolovaných techniků.

 

Provádíme autorizovaný servis následujících značek
 

 

Servisní prohlídky digestoří a médiových stěn MERCI®

 

Z hlediska zákona jsou digestoře i médiové stěny nízkonapěťovými spotřebiči. Především v případě digestoří se jedná o poměrně složitý výrobek, stávající z mnoha elektrických, elektronických a mechanických částí, jejichž kvalita, spolehlivost a bezchybná součinnost představují nezbytné aspekty pro zachování správné funkce výrobku jako celku.

Tento fakt vystupuje do popředí o to víc, že se v digestořích často pracuje s látkami, ohrožujícími lidské zdraví. Z tohoto důvodu Vám jako výrobci doporučujeme, provádět nejméně jedenkrát za 12 měsíců pravidelné servisní prohlídky, jejichž cílem je nejen výrazně prodloužit životnost celého zařízení, nýbrž také poskytnout uživateli prakticky neomezenou záruční dobu, jejíž přesný charakter je stanoven obchodními podmínkami firmy MERCI, s.r.o.

Pravidelnou servisní prohlídku jsme schopni realizovat buď na základě zvláštní objednávky uživatele, nebo s ohledem na údaje v servisní smlouvě, uzavřené mezi firmou MERCI, s.r.o. a uživatelem kdykoliv po instalaci a předání nové digestoře či médiové stěny. V případě uzavření dlouhodobé servisní smlouvy přebírá povinnost dohledu nad termíny platnosti záruční doby a nutnosti provedení servisní prohlídky dodavatel, firma MERCI, s.r.o.

Hlavním cílem této smlouvy je tedy zajištění celkových pravidelných prohlídek digestoří a médiových stěn 1x za 12 měsíců přímo na pracovišti uživatele, při kterých budou zkontrolovány tyto společné parametry: stav skrytých částí korpusu, těsnost olivek ventilů, funkčnost integrovaných elektronických zařízení, u digestoří dále těsnost a stav napojení VZT, funkce alarmu, stupeň znečištění odtahové štěrbiny, bude provedena výměna lankového zavěšení okna a přetěsnění pracovní desky. Potvrzení o provedení servisní prohlídky bude zaneseno na zvláštní stranu návodu k obsluze a zařízení bude opatřeno výraznou nálepkou s vyznačeným termínem platnosti záruky za dodržení všech platných podmínek standardního zacházení.

O dalších podrobnostech možné spolupráce s firmou MERCI, s.r.o. v oblasti pravidelných servisních prohlídek digestoří a médiových stěn Vás rádi budeme informovat, obrátíte-li se na naše obchodní oddělení.

Tyto práce jsou zpoplatněny v závislosti na počtu konaných prohlídek v místě a vzdálenosti od servisního střediska v Brně.

Vzor textu servisní smlouvy Vám bude zaslán na vyžádání.