Proč vybírat laboratorní nábytek dle typových řad?

Současná doba klade vysoké nároky na výrobce laboratorního nábytku ať již po stránce kvalitativní, cenové, nebo kapacitní. Každý výrobce je v rámci evropského trhu vystaven těmto tlakům a každý se jim snaží úspěšně odolávat a přitom uspět v konkurenčním prostředí sofistikovaného laboratorního trhu. Jednou z cest, kterou zvolila společnost MERCI, s.r.o., je nabídka ucelených produktových řad, které nabízí zákazníkům možnost volby s ohledem na cenu, kvalitu, užitnou hodnotu a především i na jeho finanční možnosti.

 

 

Celá filozofie nábytkových řad laboratorního nábytku a digestoří MERCI® vychází primárně z dlouhodobého firemního cíle nabídnout uživateli nejvyšší možnou kvalitu laboratorního nábytku s přihlédnutím k jeho investičním možnostem a technickým požadavkům. Společnost MERCI, s.r.o. odmítá jít cestou použití levných materiálů a nákup komponent z Asie, na rozdíl od řady dalších výrobců, které by sice cenu snížily, ale na zásadní úkor kvality. Namísto toho jde cestou typizace a sériovosti výroby, které ekonomizují výrobní proces a další úspory řeší cestou inovativního technologického řešení jednotlivých výrobků. V laboratorním nábytku MERCI® nekupuje zákazník jen kus dřeva a kovu, ale především myšlenku a výsledek precizní práce od vývoje, přes výrobu, až po prodej a servis. Díky 20-ti leté obchodní, vývojové a výrobní zkušenosti se podařilo prakticky uvést na evropský trh tři základní produktové řady. Jejich společným jmenovatelem je vysoká výrobní kvalita vč. instalovaných komponent, CE certifikace včetně označení „Česká kvalita“.  Výsledkem jsou tři typizované řady laboratorního nábytku, digestoří a mediových stěn pod obchodními názvy MERCI® EKO, STANDARD a TOP.

 

 

Základní a tradiční řadou je MERCI® STANDARD, tato řada je nejobvyklejším řešením pro většinu koncových uživatelů a v současnosti je na našem trhu vybaveno tímto typem laboratorního nábytku MERCI® několik set laboratoří v rámci České republiky a desítky v zahraničí. Tato řada je především odpovědí na veškeré individuální požadavky uživatele a cenově je kompromisem mezi řadou TOP a řadou EKO. Díky možnosti neomezené škále atypických řešení umožňuje aplikaci ve všech typech laboratorních provozů, kde je požadováno profesionální řešení, 100% využití pracovního prostoru a vysoká kvalita provedení. V této nábytkové řadě je možno využívat kompletního sortimentu laboratorních digestoří i médiových stěn MERCI®. Laboratorní skříňky jsou u této řady konstrukčně řešeny na stavitelných nožkách s možností překrytí soklem, pracovní desky mohou být osazeny celým sortimentem laboratorních výlevek, bezpečnostních sprch, různými typy armatur. Zákazník může vybírat z široké škály barevného provedení lamina, ohranění a práškových nástřiků kovových komponent.

 

 

 

Pro řadu MERCI® EKO, je typické její EKOnomické řešení, při výrobě je použito, tak jako u ostatních řad EKOlogických certifikovaných materiálů a především skutečnost, že k návrhu řešení laboratoře za použití této řady není třeba přítomnost projektanta. Tuto nábytkovou řadu si zákazník může navrhnout a sestavit sám a to se samozřejmě promítá i do ceny produktu. Podstatou typů řady EKO je uzavřená řada skříněk s možností výběru z širokého sortimentu pracovních desek, dále kovové médiové stěny s nejpoužívanějším osazením a standartní typ kovové digestoře. Řada MERCI® EKO vychází z nejprodávanějších typů laboratorního nábytku a vylučuje tvorbu atypických, nákladných řešení.

 

 

 

Nejvyšší modelovou řadou je řada MERCI® TOP. Filozofie této řady je postavena na inovovaných materiálech a špičkových doplňcích, které zvyšují životnost a celkovou užitnou hodnotu tohoto nábytku. V rámci této řady je při výrobě použito speciálních druhů kování s vysokou životností a s rozšířenými možnostmi, např. otevírání dveří, zásuvek apod. Řada TOP je určena pro použití v provozech s vysokými nároky na chemickou rezistenci, a proto je při výrobě použito vysoce odolných deskových materiálů, které jsou posledními vývojovými novinkami evropských výrobců těchto materiálů. Řada TOP má i rozšířené možnosti instalací moderních a úsporných typů osvětlení, možností nejvyššího zabezpečení laboratorního provozu pomocí centrálního klíče. Samozřejmostí je elegantní a účelný design.

 

 

 

 

 

K výrobě všech nábytkových řad je použito materiálů a komponent certifikovaných evropských výrobců a pro všechny řady je typický snadný a bezpečný přístup k mediím, snadná servisovatelnost a vysoký uživatelský komfort. Laboratorní nábytek a digestoře MERCI® jsou kompletně certifikovány dle norem EU vč. nízkonapěťových spotřebičů a smí užívat kromě zmíněného označení označení „Česká kvalita“ i „Ekologicky šetrný výrobek“. Hlavní výhodou při výběru z těchto produktových řad je skutečnost, že zákazník obdrží za maximálně výhodných podmínek odpovídajících možnostem zákazníka vždy nejvyšší kvalitu materiálů i dílenského zpracování a maximální užitnou hodnotu.